Тагови:

МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ВТОР ПАТ НАГРАДЕНА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Biljana|02/07/2023

На 29 јуни во 17:30 часот се одржа настан по повод активности од општествена одговорност во фоајето на управната зграда на Македонија осигурување -Виена Иншуренс Груп каде што свечено беше доделена регионалната награда Гунтер Гејер за општествена свест од ВИГ групацијата за 2022 година. Оваа награда е поддршка на локалните буџети која што овозможува понатамошно […]

Општествена одговорност

Вработените на Македонија осигурување во инклузивна детска игра

Biljana|05/10/2022

Една од нашите најголеми вредности како компанија е изразување општествена одговорност преку вклучување во непрофитни проекти и помагање на организации од областа на културата, спортот, екологијата како и грижата за маргинализирани групи. Исто така постојано низ целата година наши вработени доброволци директно се вклучуваат во различни проекти активно помагајќи вакви проекти. Таквите денови ги нарекуваме […]

Вести

Дали нашите гости и соседи се наша одговорност?

Biljana|01/06/2022

Голем број од македонските граѓани живеат во станбени згради, со тоа се дел од станбена заедница и имаат посебна одговорност за заедничкиот простор. Потребна е заедничка грижа, колаборативност и свест за соживот. Одредени станбени згради имаат засебни фирми, кои го менаџираат заедничкиот простор, но исто има и такви кои имаат свој совет на станари кој […]

ДомСемејна сигурностСоветиФинансиска писменост