ДЕЛОВНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

  • Одберете патничка полиса за вашиот тим.
  • Надополнете осигурени денови во согласност со вашите потреби.

Патничко осигурување

Деловниот свет е богат и разновиден, а патувајќи деловните луѓе споделуваат искуства и практики насекаде во светот.

Без оглед дали патувањата во вашата компанија се честа обврска или патувате само повремено, деловното патничко осигурување обезбедува практична полиса за сигурно патување. Доколку на патувањето се случи незгода, болест или се укаже потреба од болничко лекување или неодложна хируршка интервенција, со патничката полиса ние сме тука за вас. Вие и вашите вработени ќе бидете згрижени каде и да сте.

Се откупуваат минимум 100 дена за максимум 6 лица. Потоа постои можност за докупување на повеќе осигурени денови, во согласност со потребите за патување. Осигурување се прави пред да се замине на пат. Тоа треба да ги покрива деновите кога сте надвор од државата.

Ве молиме разгледајте ги различните покритија „Виза“, „Класик“ и „Класик плус“ пред да се одлучите.  Побарајте ги нашите продавачи за повеќе информации.

ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ КЛАСИК КЛАСИК ПЛУС
Трошоци за лекување од незгода до 30 000 € до 50 000 €
Трошоци за лекување од болест до 15 000 € до 30 000 €
Продолжување на престојот по болничко лекување до 200 € до 400 €
Посета на пациент (пат и сместување) до 200 € до 400 €
Телефонски трошоци од болница во Европа до 25 € до 50 €
Телефонски трошоци од болница надвор од Европа до 50 € до 100 €
Враќање дома на деца до 14 години до 15 000 € до 25 000 €
Враќање на посмртни останки до 15 000 € до 25 000 €
Порано враќање поради болест или смрт на членови на потесно семејство во согласнодт до член 30 од Условите во согласнодт до член 30 од Условите
Задоцнето пристигнување на багаж/доцнење од 12 до 24 часа 50 € 100 €
Задоцнето пристигнување на багаж/доцнење над 24 часа 100 € 200 €
Кражба, уништување на багаж до 30 000 МКД до 40 000 МКД
Кражба на багаж од моторно возило до 15 000 МКД до 20 000 МКД
Загуба на патни документи до 1 500 МКД до 3 000 мкд
Смрт од незгода  150 000 МКД  250 000 МКД
Траен инвалидитет до  300 000 МКД до 500 000 МКД
Враќање на моторно возило x во согласност со член 33 од Условите
Замена на официјални состаноци x во согласност со член 34 од Условите
Откажување на патување x 3 000 мкд
Правна помош и осигурување на правна заштита x до 6 000 мкд

Цената е за осигурениот период, за одреден број осигурени денови.

 

Лица од 18 до 65 години КЛАСИК КЛАСИК ПЛУС
лице /ден 1,00 € 1,30 €

* Франшиза 50 евра за 15 % попуст
* Франшиза 150 евра за 30 % попуст

Осигурувањето се склучува во согласност со Условите за патничко осигурување

Брошурата за патничко осигурување симнете ја овде

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА...

14/06/2023

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година дон...

Дознај повеќе

Како да возиш и да заштедиш гориво?

18/07/2022

Постои начин како правилно да возиш и при тоа да заштедиш гориво, што во ова време на високи цени на горива...

Дознај повеќе

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости