Anketa

Почитувани корисници, за да се подобриме потребна ни е вашата оценка

1. Колку е веројатно дека би ја препорачале на друг веб страницата на Македонија осигурување - Виена Иншуренс Груп?

Воопшто не е веројатноСигурно би ја препорачал

3. Дали успеавте да ја завршите примарната цел за денешната посета на веб страната?
4. Колку сте задоволни од веб страницата на, во целост?

Воопшто не е веројатноСигурно би ја препорачал