ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

 • Идентификувајте ги опасностите во вашата дејност
 • Понуда за разни форми на одговорност
 • Дејности со посебна одговорност

Одговорност

Кому е наменето осигурувањето од одговорност?

Осигурувањето од општа одговорност е наменето за сите правни и физички лица.

 • Наменето е за сите правни лица што имаат потреба од заштита од законска одговорност при извршување на дејноста.
 • Повеќето од ризиците се од интеракција на дејностите со граѓаните (трети лица) и околината.
 • Што подразбира одговорноста од имот на физички лица информирајте се од нашата понуда за домаќинства.

Осигурување Македонија – Виена Иншуренс Груп ги осигурува од одговорност сите дејности, на пример:

 • градежни и монтажни работи,
 • хотели,
 • ресторани, барови,
 • рекреативни центри,
 • продавници, супермаркети,
 • производствени погони,
 • пекарници,
 • млекарници,
 • сервиси, инсталатерски услуги,
 • изведувачи на водови и насипи,
 • капалишта, базени, плажи,
 • фитнес-центри, фризери, козметичари,
 • организатори на настани и приредби,
 • трговски центри и продавници.

Што е осигурување од општа одговорност?

Осигурувањето од општа одговорност ја покрива законската одговорност на осигуреникот за смрт, повреда на телото или здравјето на трети лица, како и штети настанати со оштетување или уништување на предмети на трети лица, како резултат на неговата дејност, односно граѓанската одговорност (регулирана со Законот за облигациони односи) според начелото дека секој што ќе му причини штета на друг е должен да ја надомести.

Полисата од општа одговорност обезбедува од штети од поседување на објекти и предмети за вршење на дејноста.

Тоа е осигурување на одговорноста за настан што како последица има физичка повреда или материјална штета, која од страна на сопствениците на бизнисот е неочекувана и ненадејна, како:

 • телесна повреда или здравје на трети лица,
 • смрт,
 • штети на имот на трети лица,
 • правна заштита.

Осигурувањето покрива и судски трошоци само во случај на судски спор, за чие поведување осигурувачот дал согласност.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА...

14/06/2023

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година дон...

Дознај повеќе

Како да возиш и да заштедиш гориво?

18/07/2022

Постои начин како правилно да возиш и при тоа да заштедиш гориво, што во ова време на високи цени на горива...

Дознај повеќе

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости

Листа на документи

Дознај повеќе