ЦМР

Осигурување на одговорност на превозникот, ЦМР (Carriers Liability)

Оваа полиса ви овозможува безбедно да ја преземете одговорноста при транспортот на пратките што ви се доверени. Осигурена е вашата одговорност како превозник кон корисниците, односно кон сопствениците на товарот, во меѓународен и во домашен транспорт.

Осигурувањето е во согласност со Конвенцијата ЦМР (CMR) и може да го склучи:

  • секој превозник со возило/влекач – добива годишна полиса по возило, која важи за сите превози во текот на годината;
  • секој организатор на превоз (за сите возила, сопствени и/или туѓи) – полисата се склучува годишно, а секој превоз се најавува посебно.

Ова се само некои од можните штети за кои може да биде докажана вашата одговорност додека го вршите транспортот:

  • целосна или делумна загуба на пратките;
  • оштетување на пратките и на контејнерите;
  • задоцнување на пратките.

Полисата е гаранција за вашиот професионализам со странските и со домашните партнери, таа му обезбедува континуитет на вашиот бизнис.

Плаќање на премијата на рати.

Повикајте ги нашите претставници од продажбата. Тие ќе ви помогнат да ги разгледате потребите за осигурување во вашата фирма. Јавете се на телефонскиот број 02/ 3115-188. Испратете електронска порака на info@insumak.mk. Сите консултации и пресметки се бесплатни и без обврска за осигурување.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА...

14/06/2023

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година дон...

Дознај повеќе

Како да возиш и да заштедиш гориво?

18/07/2022

Постои начин како правилно да возиш и при тоа да заштедиш гориво, што во ова време на високи цени на горива...

Дознај повеќе

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости