Контакти и Регистер

Осигурување Македонија е посветена на професионална поддршка на своите претставници од продажбата. Фокусирани сме на ефикасна услуга на нашите клиенти. Оттаму сме постојано активни во развојот на нашите продукти, административната поддршка и услуга за нашата дистрибутивна мрежа.

Овде ќе ги најдете Регистрите на овластени лица за продажба.

 

Регистер на банко осигурување Регистер на Брокерски друштва за осигурување Регистер на овластени лица -вработени во АДОР МАКЕДОНИЈА -ВИГ Регистер на Туристички агенции Регистер на Друштва за застапување во осигурување