EN MK

Контакти и Регистер

Осигурување Македонија е посветена на професионална поддршка на своите претставници од продажбата. Фокусирани сме на ефикасна услуга на нашите клиенти. Оттаму сме постојано активни во развојот на нашите продукти, административната поддршка и услуга за нашата дистрибутивна мрежа.

Овде ќе ги најдете Регистрите на овластени лица за продажба.

 

Регистер на банки Регистер на банко осигурување Регистер на Брокерски друштва за осигурување Регистер на овластени лица -вработени во АДОР МАКЕДОНИЈА -ВИГ Регистер на Туристички агенции Регистер на Друштва за застапување во осигурување