МОТОРНИ ВОЗИЛА

  • законски задолжително осигурување за моторни возила
  • за штета со вашето возило на трето лице
  • за случај на сообраќајна незгода

Моторни возила

Ако голем дел од вашиот бизнис зависи од вашиот возен парк, ако сте инвестирале
во патнички и во товарни возила или во работни машини, ние имаме соодветно каско- осигурување, кое ќе го покрие трошокот при несаканите штети што може да се случат.

Обезбедете и полиса од автомобилска одговорност за законски задолжителното осигурување, при регистрацијата на сите патнички возила, товарни возила, автобуси, влечни возила, специјални возила, мотоцикли, приклучни возила, работни возила и возила со странска регистрација. За патување во странство со моторно возило набавете Зелен картон за автомобилска одговорност надвор од земјата.

Како да возиш и да заштедиш гориво?

18/07/2022

Постои начин како правилно да возиш и при тоа да заштедиш гориво, што во ова време на високи цени на горива...

Дознај повеќе

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка еднаш месечно

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости