EN MK

Штети

Како да пријавам штета?

Почитувани клиенти Ви посакуваме никогаш да немате потреба од пријавување на штета. Сепак  доколку имате штетен настан, овде ќе ги најдете потребните информации за постапката за пријава на штета и обрасците што треба да ги пополните.

За штети од полиси по осигурување несреќен случај незгода,  домаќинство, патничко осигурување и каско-осигурување моторни возила  можете да пријавите штета онлајн.

Дознај повеќе

Незгода

Дознај повеќе

Моторни возила

Дознај повеќе

Имот

Дознај повеќе

Домаќинство

Дознај повеќе

Патничко

Сите обрасци
за пријава
на штета