EN MK

За нас

Она што нè издвојува од конкуренцијата е

  • Искуство и експертиза.
  • Квалитетното осигурително покритие.
  • Навремена исплата на штети.

 

За нас

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп е симбол за осигурување, како и за доверба, за сигурност и за финансиска стабилност.

Дознај повеќе

За ВИГ

Во „Виена Иншуренс Груп“ (ВИГ) има преку 25 000 вработени лица, кои работат во околу 50 друштва во 25 земји.

Дознај повеќе

Корпоративно управување

Системот за корпоративно управување во Друштвото е поставен во согласност со стандардите на позитивните прописи на Република Македонија.

Дознај повеќе

Општествена одговорност

Вклучувањето на компаниите во градењето на општествена одговорност е многу важно, зашто покажува дека сите заеднички го градиме општеството во кое живееме.

Дознај повеќе

Нашите луѓе

Прием во осигурување, продажба, решавање и исплата на штети, финансии и сметководство, ИТ, правна заштита, човечки ресурси, актуарство, усогласување со закони, внатрешна ревизија, маркетинг.

Дознај повеќе

Контакти и Регистер

Нашите продажни тимови се стручни, ефикасни и градат постојани и професионални контакти со нашите клиенти. Преку постојан развој на осигурителната понуда за нашите претставници, остануваме ваш прв избор за осигурување.

Дознај повеќе

Историјат

Друштвото има зад себе повеќе од 68 години осигурително искуство и усогласување со современите текови за да секогаш има најдобра услуга и квалитетно осигурување за корисниците.

Дознај повеќе

Собрание на акционери

Овде може да ги најдете сите информации во врска со седниците на Собранието на акционери

Дознај повеќе

Финансиски извештаи

Архива на Финансиските извештаи на Друштвото заедно со Годишните извештаи од работењето

Дознај повеќе

Финансиски извештаи

Осигурување Македонија а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп е симбол за осигурување во Македонија, како и за доверба, за сигурност и за финансиска стабилност. Основано е во 1945 година како Државен осигурителен завод и познато како ДОЗ, ЗОИЛ, КЈУБИ и сега со новото име – ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА. Со последното преземање во 2013 година, стана дел од Vienna Insurance Group (VIG). Компанијата има големо искуство и познавање на осигурителната индустрија и успешно се усогласува со модерните текови на пазарот, што обезбедува најдобра услуга и квалитетна осигурителна понуда за клиентите.

Обезбедуваме широк спектар на врвни решенија за осигурување и за реосигурување:

  • имотни осигурувања;
  • осигурување на лица од незгода (несреќен случај);
  • осигурување на моторни возила;
  • осигурување транспорт;
  • осигурување одговорност;
  • патничко осигурување.