За нас

Она што нè издвојува од конкуренцијата е

  • Искуство и експертиза.
  • Квалитетното осигурително покритие.
  • Навремена исплата на штети.

 

За нас

МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје Виена Иншуренс Груп е во самите темели на сигурноста, довербата и финансиската стабилност на дејноста осигурување..

Дознај повеќе

За ВИГ

Во „Виена Иншуренс Груп“ (ВИГ) има преку 25 000 вработени лица, кои работат во околу 50 друштва во 25 земји.

Дознај повеќе

Корпоративно управување

Системот за корпоративно управување во Друштвото е поставен во согласност со стандардите на позитивните прописи на Република Северна Македонија.

Дознај повеќе

Општествена одговорност

Вклучувањето на компаниите во градењето на општествена одговорност е многу важно, зашто покажува дека сите заеднички го градиме општеството во кое живееме.

Дознај повеќе

Нашите луѓе

Прием во осигурување, продажба, решавање и исплата на штети, финансии и сметководство, ИТ, правна заштита, човечки ресурси, актуарство, усогласување со закони, внатрешна ревизија, маркетинг.

Дознај повеќе

Контакти и Регистер на овластени лица за продажба

Нашите продажни тимови се стручни, ефикасни и градат постојани и професионални контакти со нашите клиенти. Преку постојан развој на осигурителната понуда за нашите претставници, остануваме ваш прв избор за осигурување.

Дознај повеќе

Историјат

Друштвото има зад себе повеќе од 77 години осигурително искуство и усогласување со современите текови за да секогаш има најдобра услуга и квалитетно осигурување за корисниците.

Дознај повеќе

Собрание на акционери

Овде може да ги најдете сите информации во врска со седниците на Собранието на акционери

Дознај повеќе

Извештаи

Архива на Финансиските извештаи на Друштвото заедно со Годишните извештаи од работењето

Дознај повеќе