ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

  • Потпора на големите индустриски субјекти
  • Голем избор на покритија за деловни субјекти

Имотно осигурување

Има различни покритија за згради, нивната содржина и предмети, резерви на суровини, полупроизводи, финални производи и др.

Полисите обезбедуваат надомест за штети од пожар и други опасности, кршење на машини, провална кражба и разбојништво, стакло, компјутери и нисконапонска електронска опрема. Пакетот за продавници и услужни дејности и комерцијалниот пакет опфаќаат секции на покритија и нудат сеопфатна заштита.

Портфолиото ги покрива речиси сите занимања и дејности: индустрија, банкарство, трговија, медицина, водоснабдување, градежништво, транспорт, телекомуникации и други.

Со децении наши клиенти биле најголемите индустриски и економски гиганти, кои ни ги довериле осигурувањето на нивниот комплексен имот и сигурноста на нивните вработени.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА...

14/06/2023

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година дон...

Дознај повеќе

Како да возиш и да заштедиш гориво?

18/07/2022

Постои начин како правилно да возиш и при тоа да заштедиш гориво, што во ова време на високи цени на горива...

Дознај повеќе

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости