ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

  • Потпора на големите индустриски субјекти
  • Голем избор на покритија за деловни субјекти

Имотно осигурување

Има различни покритија за згради, нивната содржина и предмети, резерви на суровини, полупроизводи, финални производи и др.

Полисите обезбедуваат надомест за штети од пожар и други опасности, кршење на машини, провална кражба и разбојништво, стакло, компјутери и нисконапонска електронска опрема. Пакетот за продавници и услужни дејности и комерцијалниот пакет опфаќаат секции на покритија и нудат сеопфатна заштита.

Портфолиото ги покрива речиси сите занимања и дејности: индустрија, банкарство, трговија, медицина, водоснабдување, градежништво, транспорт, телекомуникации и други.

Со децении наши клиенти биле најголемите индустриски и економски гиганти, кои ни ги довериле осигурувањето на нивниот комплексен имот и сигурноста на нивните вработени.

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости