Моторни возила

  • сигурен партнер за задолжителните осигурувања од автодговорност
  • квалитетно каско за дополнителна сигурност
  • финансиски моќен осигурувач при штета

Моторни возила

Моторните возила се дел од нашите животни, независно дали ги користиме секојдневно, користиме јавен превоз или се трудиме повеќе да пешачиме. Сообраќајот околу нас носи ризици, за кои осигурувањето нуди решенија со кои се обезбедуваме од несакани последици.

Како сопствници на моторно возило имаме обврска да склучиме полиса од автомобилска одговорност.

Доколку со возилото патуваме во странство тогаш секако ни е потребна и Зелена карта. 

За штети од сопствено невнимание и од други покритија  ќе најдете во понудата за Каско.

За правните субјекти работни моторни возила и флоти.

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости