КАКО НЕЗГОДАТА ДОБИ СОСЕМ НОВО ЗНАЧЕЊЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ?

admin|27/03/2019

Пред точно една недела на 20.03.2019 учениците од СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“, Скопје ги посетија нашите канцеларии посет...

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

admin|25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои од нив се и на...

Автомобилско

9 МИНИ СОВЕТИ ЗА МИНИМАЛИЗАМ

admin|25/02/2019

Токсичноста на консумеризмот и неговите негативни ефекти го чувствуваат сè повеќе луѓе, што во последниве години доведува ...

Домаќинско

„РОУДТРИП“ НИЗ ИТАЛИЈА

admin|24/10/2018

Каков и одмор да посакувате, ништо не може да се спореди со самоорганизирано патување. Дури и оние спокојни души, кои се с...

Патничко

ПОВТОРНО ГИ РАЗДВИЖУВМЕ СРЦАТА

admin|16/10/2018

Што значи да се биде дел од една осигурителна компанија? Да си дораснат на предизвикот да уживаш доверба кај другите луѓе....