Категорија: Домаќинско

9 МИНИ СОВЕТИ ЗА МИНИМАЛИЗАМ

admin|25/02/2019

Токсичноста на консумеризмот и неговите негативни ефекти го чувствуваат сè повеќе луѓе, што во последниве години доведува до развивање на нови антиконсумеристички трендови. Покрај трендот за организирање на домот, кој започна уште со рекламите на Икеа, и се разви во светска треска со Конмари методот, во западниот свет се оди во друга крајност – која би […]

Домаќинско