МОТОРНИ ВОЗИЛА

  • законски задолжително осигурување за моторни возила
  • за штета со вашето возило на трето лице
  • за случај на сообраќајна незгода

Моторни возила

Ако голем дел од вашиот бизнис зависи од вашиот возен парк, ако сте инвестирале
во патнички и во товарни возила или во работни машини, ние имаме соодветно каско- осигурување, кое ќе го покрие трошокот при несаканите штети што може да се случат.

Обезбедете и полиса од автомобилска одговорност за законски задолжителното осигурување, при регистрацијата на сите патнички возила, товарни возила, автобуси, влечни возила, специјални возила, мотоцикли, приклучни возила, работни возила и возила со странска регистрација. За патување во странство со моторно возило набавете Зелен картон за автомобилска одговорност надвор од земјата.

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости