Осигурување индустрија

Осигурување индустрија

Со понудата за осигурување на имот во индустрија, обезбедуваме сеопфатни покритија за градежните објекти, машини, резерви, опрема и мебел во производствените дејности.

Со децениското искуство во областа на осигурување на комплексните индустрии и ризици, преку соодветно снимање на ризикот, вие имате сигурен партнер за континуитет на вашиот бизнис и инвестиција.

Понудата опфаќа:

  • осигурување од пожар и други опасности,
  • осигурување машини од кршење,
  • осигурување на резервите на репроматеријали, полупроизводи и готови производи,
  • осигурување од прекин на работа,
  • осигурување на електронската опрема,
  • осигурување на објекти во градба и монтажа,
  • осигурување на стока во ладилници.

Прочитајте повеќе за можностите за колективно осигурување на вработените овде

Прочитајте повеќе за можностите за осигурување на возниот парк овде

За детално објаснување на ризиците и покритијата во изборот на полиси ќе ви помогнат нашите агенти, застапници и брокери. Јавете се на 3 115 188 или на info@insumak.mk.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА...

14/06/2023

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година дон...

Дознај повеќе

Како да возиш и да заштедиш гориво?

18/07/2022

Постои начин како правилно да возиш и при тоа да заштедиш гориво, што во ова време на високи цени на горива...

Дознај повеќе

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости

Листа на документи

Дознај повеќе