Каско

 • големи индустриски комплекси за возниот парк и за работните возила
 • движете го сигурно вашиот бизнис во друштво на моќен осигурувач

Каско

Осигурете го каско возниот парк!

 • правни лица за возниот парк за патнички и товарни возила, приколки, работни возила и др.
 • големи индустриски комплекси за возниот парк и за работните возила
 • движете го сигурно вашиот бизнис во друштво на моќен осигурувач

Ако голем дел од вашиот бизнис зависи од вашиот возен парк, ако сте инвестирале
во патнички и во товарни возила или во работни машини, ние имаме соодветно каско-
осигурување, кое ќе го покрие трошокот при несаканите штети што може да се случат.

За сите фирми-сопственици на моторни возила

Каско-осигурувањето е само една одговорна одлука повеќе, која ќе ја донесете за да ги осигурите растот и стабилноста на својот бизнис, доверувајќи му дел од своите грижи на финансиски моќен осигурувач. Каско-осигурувањето е доброволно и со него се покриени штети што не се опфатени со задолжителното осигурување при регистрација на возилото.

Кои штети на возилото ги покрива каско-полисата?

Каско-осигурувањето покрива штети на вашето возило настанати од ризиците:

 • сообраќајна незгода (дури и од ваше невнимание);
 • пожар;
 • удар од гром;
 • експлозија;
 • лоши услови на патот;
 • луња;
 • град;
 • поплава, порој и високи води;
 • злонамерни постапки;
 • пад или удар на некој предмет врз возилото;
 • кражба и разбојништво.

Осигурете го каско возниот парк!

Со полисите за каско-осигурување нудиме покритие за:

 • правни лица за возниот парк за патнички и товарни возила, приколки, работни возила и др.
 • големи индустриски комплекси за возниот парк и за работните возила.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА...

14/06/2023

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година дон...

Дознај повеќе

Како да возиш и да заштедиш гориво?

18/07/2022

Постои начин како правилно да возиш и при тоа да заштедиш гориво, што во ова време на високи цени на горива...

Дознај повеќе

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости