Тагови:

QR код кон онлајн услови за осигурување за конкретна полиса и интеграција на онлајн услуги на нашата веб страна – Клиентите точно знаат за условите и нивното осигурување

Biljana|25/06/2023

Дигитализацијата ни овозможува подобрување на транспарентноста. Направивме промени во изгледот на полисите каде преку дигитално решение е подобрено користењето на условите за осигурување. Досега клиентите имаа пристап до Условите, но самите ги селектираа. Сега селектирањето е автоматизирано и клиентите се сигурни и знаат точно што е договорено. Преку мобилен телефон и таблет со скенирање на […]

Вести