ЖИВОТЕН ВЕК НА АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО

admin|31/10/2017 | Дом |

Знаете ли дека несиправен апарат за домаќинство може да биде причинител на пожар во домот?

Рок на траење има сè што е изложено на забот на времето, постојаното користење само го забрзува процесот.

Проверете ги вашите апарати: дали треба за брзо да планирате шопинг на нов покул фрижидер (оној што го меркате веќе некое време),  или можеби на микробрановата печка (а со тоа и на брзо згреаното млеко) им се броени деновите.

Ние спремивме еден инфографик кој ќе ви помогне да процените кој од вашите апарати ги поминува последните месеци со вас, а кој ќе остане да ви помага во домаќинството уште многу години.

Сепак вие не заборавајте да го осигурате вашето домаќинство, зашто непредвиденото останува непредвидено.