НОВИНИ ВО ПОЛИСИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВО

admin|18/10/2017 | Дом | Незгода | Патување | Семејна сигурност |

Можеби веќе слушнавте? – Нашите полиси за домаќинство се со подобрени услови!

Целта ни е секогаш да излеземе во пресрет на потребите на нашите клиенти, а искуството во изминативе години покажаа поголема потреба за покривање на штети од порој, земјотрес и мрзнење. Токму поради ова спремивме нова „ПРОШИРЕНА ПЛУС ПОЛИСА“, а останатите ги унапредивме.

Вклучен е поголем опфат на ризици во состав на основните ризици и измена во лимити и суми на осигурување.

За сите детали околу подобрените услови погледнате ја брошурата на линков

Брошура за осигурување на домаќинство

или веднаш јавате се на телефонскиот број 02 3115 188

Погледнете го и новиот промотивен спот со поезијата на Владимир Мартиновски.