ОСИГУРУВАЊЕ ОД AВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

 • Полиси за автомобилска одговорност
 • Зелен картон
 • Каско-осигурување

Автомобилска одговорност и зелена карта

ОСИГУРУВАЊЕ ОД AВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

 • законски задолжително осигурување за моторни возила
 • за штета со вашето возило на трето лице
 • за случај на сообраќајна незгода

ЗА ШТО СЕ ОСИГУРУВАТЕ?

Со полисата за автоодговорност е осигурена вашата законска одговорност за штети што со вашето возило може да ги направите на трети лица;

СО АО ПОЛИСАТА:

ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА ПРЕЗЕМА ОДГОВОРНОСТ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА КОН ТРЕТИ ЛИЦА

ДОКОЛКУ ВИЕ ПРИЧИНИТЕ ШТЕТА НА ТРЕТО ЛИЦЕ:

АКО ПРИ СООБРАЌАЈНАТА НЕЗГОДА НАСТАНЕ ПОСЛЕДИЦА

 • нарушување на здравјето
 • телесна повреда
 • смрт
 • оштетување или уништување

учесници во сообраќајот (возачи, патници, пешаци) „трети лица“

моторното возило на учесниците во сообраќајот „трети лица“

ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Покрај основното можете да направите и осигурување за возач и патници за последици од незгода:

 • траен инвалидитет
 • смрт од несреќен случај

Можете да ги вклучите во осигурување стаклата на возилото по Условите за комбинирано осигурување на моторни возила.

Каско-осигурувањето е доброволно и со него се покриени штетите на осигуреното возило што не се опфатени со задолжителното осигурување при регистрација.

АКО СЕ СЛУЧИ СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА!

Доколку има повредени, повикајте Брза помош на 194!

Веднаш повикајте полиција на 192!

Останете на местото на сообраќајната незгода до доаѓањето на полициските службеници.

Пополнете Европски извештај.

Запишете ги регистарскиот број на возилото, името и презимето, адресата на возачот и сопственикот на возилото од вториот учесник во сообраќајната незгода.

Запишете ги и податоците каде возилото е осигурено од автомобилска одговорност (име на осигурителното друштво),

број и важност на полисата; за странски возила број на зелена карта.

Осигурените суми и годишната премија за АО можете да ги најдете на нашата интернет-страница: www.insumak.mk или од нашите овластени продавачи.

Во случај на сообраќајна незгода веднаш побарајте нè на нашиот бесплатен телефонски број:

080010000

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ВАЖНОСТ НА ЗЕЛЕНИОТ КАРТОН ЗА ПАТУВАЊА...

14/06/2023

Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година дон...

Дознај повеќе

Како да возиш и да заштедиш гориво?

18/07/2022

Постои начин како правилно да возиш и при тоа да заштедиш гориво, што во ова време на високи цени на горива...

Дознај повеќе

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости

Листа на документи

Дознај повеќе