EN MK

Доброволно здравствено осигурување

Доброволното здравствено осигурување обезбедува финансиска поддршка и сигурност при неочекувани здравствени проблеми и Ви дава спокој знаејќи дека сте обезбедиле поддршка за потребните медицински третмани и лекување.

1.ДОБРОВОЛНО КОЛЕКТИВНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НА ТЕШКИ БОЛЕСТИ

Осигурувањето за случај на тешки болести овозможува сигурност и заштита од финансиски потешкотии во неочекуваните и најнепосакуваните моменти, во случај на дијагностицирање за првпат на една од подолунаведените 14 тешки болести, дефинирани во Условите за осигурување:

 1. Малигни тумори;
 2. Мозочен удар;
 3. Инфаркт на миокардот;
 4. Коронарен артериски бајпас-графт;
 5. Хируршки третман на аорта;
 6. Хируршки третман на срцеви залистоци;
 7. Трансплантација на органи;
 8. ХИВ предизвикан со трансфузија на крв;
 9. Инфекција со ХИВ во тек на извршување на професијата;
 10. Мултиплекс склероза;
 11. Алцхајмерова болест;
 12. Паркинсонова болест;
 13. Енцефалитис;
 14. Хронична бубрежна слабост.

2. ДОБРОВОЛНО КОЛЕКТИВНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НА ОПЕРАЦИИ

Ова осигурување обезбедува покритие за операции, односно хируршки интервенции или други процедури – како последица на болест или незгода, во текот на траење на осигурувањето, а за кои не постоеле индикации пред почетокот на осигурителното покритие.

Нудиме два пакети кои се разликуваат по бројот на опфатени операции:

 

3.ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВОНБОЛНИЧКО И БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

Приватното здравствено осигурување за вонболничко и болничко лекување може да се користи за специјалистички здравствени услуги, дијагностицирање и лекување во приватните здравствени институции. Притоа истото опфаќа: 

 • Основни ризици (задолжителни)
 • Дополнителни ризици (опционални) 

Основни ризици покриени со осигурувањето:

ВОНБОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

 • Прегледи и/или дијагностика;
 • Трошоци за домашно лекување/дијагностика;
 • Здравствени услуги поврзани со менталното здравје и психијатриски услуги при интервенција во кризни ситуации;
 • Итни стоматолошки интервенции како последица на несреќен случај;
 • Неопходен санитетски превоз.

БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

 • Сместување во стандардни болнички соби и исхрана;
 • Лекарски преглед изведен од лекар лиценциран за дадената состојба на осигуреникот и потребните испитувања и анализи во тек на болничкото лекување;
 • Хируршки интервенции/други процедури;
 • Терапија во текот на болничкото лекување и дневна болница;
 • Трошоци за придружба на родител во случај на болничко лекување на дете до 14 години.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ТРУДНИЦИ

 • Основни гинеколошки и ултразвучни прегледи во текот на бременоста;
 • Еден напреднат ултразвучен преглед,
 • Една биохемиска пренатална дијагноза;
 • Пренаталната терапија е покриена доколку е препишана од лиценциран лекар од соодветна специјалност/супспецијалност;
 • Породување по природен пат;
 • Породување само со медицински индициран царски рез.

Дополнителни ризици покриени со осигурувањето:

 1. ТРОШОЦИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 2. ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА И МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 3. ОФТАЛМОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Ви стоиме на располагање да појасниме сѐ што ве интересира околу начинот на склучување на овој вид на осигурување, што се исплаќа во случај на штета за секој од продуктите, што е потребно за изготвување на понуда, што во случај на потребна здравствена услуга  итн. Добијте практичен совет од нашите искусни агенти, а за сите детали прочитајте во Условите за осигурување.

5 НАЈЧЕСТИ ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

25/03/2019

Сите правиме грешки при возењето, некогаш се без последици, некогаш за влакно избегнуваме незгода, но некои...

Дознај повеќе

Што да правиш, а што не, во случај на сообраќајна...

12/01/2018

Што треба да правиш Биди учтив/а Остани културен и смирен кога разговараш со другиот возач. Запиши...

Дознај повеќе

Видот е важен

30/03/2018

Дознај повеќе

Опасност при ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Брзи факти за ноќно возење

30/03/2018

Дознај повеќе

Паралелно паркирање чекор по чекор

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 3 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка на 6 месеци

30/03/2018

Дознај повеќе

Проверка еднаш месечно

30/03/2018

Дознај повеќе

Што означуваат светлосните знаци на контролата табла на мојот автомобил

30/03/2018

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости