Оглас за вработување на ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Оглас за вработување на ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Приклучи се на тимот со кој знаеш дека си сигурен

МАКЕДОНИЈА oсигурување – Виена Иншуренс Груп вработува

Овластен ревизор

МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп е првата осигурителна компанија во државата со најголемо искуство и експертиза на пазарот на осигурување. Нашите почетоци датираат уште од 1945 година како државен осигурителен завод, а во последните девет години сме дел од австриската групација ВИГ.
Тимот на Душтвото е составен од искусен кадар што го одликуваат силни корпорациски вредности како одговорност, блискост и почитување на различностите, како и постојаното вложување во обуки на кадарот.

Во рамките на нашето Друштво повеќе од дваесет години функционира Сектор за
интерна ревизија кој има воспоставено одлични постапки за спроведување на оваа клучна функција. Целосното работење е во согласност со меѓународната пракса и одобрени и прифатени од Групацијата на која припаѓа нашето Друштво.

 

Новиот член на Секторот за интерна ревизија ќе ги извршува следните работни задачи:

  1. Учество во спроведување на годишниот план и програмата за работа на интерната ревизија;
  2. Снимање на процесите и процедурите на работа во Друштвото, како и системите на интерни контроли и нивно оценување;
  3. Учество во подготовка на извештаи.

 

Вие сте одличен кандидат доколку ги имате следните квалификации и вештини:

  • Високо образование (VI-A степен);
  • Лиценца за овластен ревизор;
  • Најмалку 2 (две) години работно искуство;
  • Солидно познавање на англиски јазик;
  • Способност и желба за тимско работење;
  • Пожелна е вештина и способност за одлична организација на работењето и запазување на зададени рокови.

 

Општи правила за пријавување:

Сите заинтересирани кандидати треба да испратат своја биографија (CV) на следната е-адреса: oglasi@insumak.mk

 

Крајниот рок за пријавување е 26.07.2022 год.

Изборот на кандидат ќе се изврши во период од 45 дена по истекот на рокот за аплицирање.

 

Со испраќањето на Вашата биографија, согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на Македонија осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп и истите да бидат зачувани во базата на податоци на Македонија осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп најмалку за времетраењето на изборот на работник.

Сите пристигнати биографии ќе се обработуваат со најголемо внимание и доверливост и нема да се споделуваат со трети страни.

Архива на огласи

Оглас за вработување на ORACLE DBA

20/05/2022

Оглас за вработување на ORACLE DBA Приклучи се на тимот со кој знаеш дека си сигурен МАКЕДОНИЈА oсигурување - Виена Иншуренс Груп вработува Orac...

Дознај повеќе

Оглас за вработување на ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

07/07/2022

Оглас за вработување на ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР Приклучи се на тимот со кој знаеш дека си сигурен МАКЕДОНИЈА oсигурување - Виена Иншуренс Груп вработува...

Дознај повеќе