Годишно акционерско Собрание за 2019 на 29.05.2020