Соопштение за јавност

Соочени со енергетската криза во нашата земја, како општествено одговорна компанија ние од МАКЕДОНИЈА осигурување а.д. Скопје- Виена Иншуренс Груп
решивме да преземеме одредени чекори за штедење на енергијата.
Мерките се однесуваат за сите наши објекти, вклучително канцеларии во кои се активни нашите вработени и наши простории издадени на корисници под закуп.

 • Ги згаснавме сите светлечки реклами
 • Водиме посебна грижа да бидат исклучени сијалични светла кога нема
  потреба, односно ги гаснеме светлата:

  • Во секоја просторија доколку ја оставаме празна
  • Во тоалетите по напуштање на просторот
  • Во ходниците кадешто нема движење и е доволно светло да не е загрозена безбедноста
 • Задолжително ги гаснеме десктоп компјутерите после работно време
 • Ги гаснеме скенерите кога не ги користиме
 • Не користиме уклучено греење и притоа да отвораме прозорец(проветруваме дисциплинирано)

Наша цел, како и секогаш, е да ја зголемиме свесноста за уделот на секој од нас во подобрување на општеството, без разлика колку мал или голем, Компаниите треба да бидат лидери кои ќе го покажат вистинскиот пат на живеење во заедничко општество каде меѓусебно ќе се поддржуваме и ќе си помагаме.

МАКЕДОНИЈА осигурување а.д. Скопје- Виена Иншуренс Груп