Реизбран управниот одбор

Г-дин Бошко Андов, Г-ѓа Весна Ѓорчева и Г-ѓа Татјана Димов се реизбрани за членови на Управниот одбор и како член на Управниот одбор на МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп е запишан Г-дин Озрен Марјановиќ.

 

Соопштение за јавност