ISO 27001 сертифицирана компанија

ISO 27001 СЕРТИФИЦИРАНА КОМПАНИЈА

Делокругот на ISO 27001:2022 e:
Развој, продажба и управување со осигурителни производи и услуги; развој, имплементација и одржување на сопствени ИКТ решенија за осигурителни услуги.“

 

ИСО 22301 СЕРТИФИЦИРАНА КОМПАНИЈА

Делокругот на ISO 22301:2019 e:
„Развој, продажба и управување со осигурителни производи и услуги;
развој, имплементација и одржување на сопствени ИКТ решенија за
осигурителни услуги.“

 

ISO 27701 СЕРТИФИЦИРАНА КОМПАНИЈА

Делокругот на ISO 27701:2019 e:
Развој, продажба и управување со осигурителни производи и услуги; развој, имплементација и одржување на сопствени ИКТ решенија за осигурителни услуги.