Менаџерски тим

Зоран Алексовски

Зоран Алексовски

Регионален менаџер за продажба

Марјан Оручоски

Марјан Оручоски

Регионален менаџер за продажба

Филип Мешков

Филип Мешков

Менаџер за неагентска продажба

Јасминка Илиева

Јасминка Илиева

Менаџер за прием во осигурување

Зоран Тодоровски

Зоран Тодоровски

Менаџер за вонсудски штети

Татјана Димов

Татјана Димов

Менаџер за спорови по штети и регреси

Весна Богдановска

Весна Богдановска

Менаџер за човечки ресурси

Маргарета Поповска - Гошева

Маргарета Поповска - Гошева

Менаџер за финансии

Кевсер Лаличиќ

Кевсер Лаличиќ

Менаџер за информатичка технологија

Татјана Ансарова - Јовановска

Татјана Ансарова - Јовановска

Менаџер за интерна ревизија

Powered by CouchCMS