Блог

Повторно ги раздвижувме срцата

16/10/2018

Што значи да се биде дел од една осигурителна компанија? Да си дораснат на предизвикот да уживаш доверба кај другите луѓе. А за тоа треба да имаш отворено срце кое ќе ги разбере луѓето, нивните потреби и проблеми. Токму затоа ние постојано ја важбаме нашата лична одговорност, отвореност и разбирање со постојани активности и практики во полето на...

Повеќе

Каква година ни беше 2017?

28/12/2017

Што се прави на крај на годината, ако не ретроспективи на изминатата. Кој биле најдобри филмови, песни, фотографии, настани (добри или лоши) или забележителни успеси кои ја одбележале годината. Нашата листа ќе биде составена од поважните настани, нови продукти, случувања и успеси на нашата компанија во оваа година.

Нови продукти

Ов...

Повеќе