Блог

Каква година ни беше 2017?

28/12/2017

Што се прави на крај на годината, ако не ретроспективи на изминатата. Кој биле најдобри филмови, песни, фотографии, настани (добри или лоши) или забележителни успеси кои ја одбележале годината. Нашата листа ќе биде составена од поважните настани, нови продукти, случувања и успеси на нашата компанија во оваа година.

Нови продукти

Ов...

Повеќе